Lingio för Vård och Omsorg

Kraven på bättre språkkunskaper inom vård och omsorg ökar. Att utbilda och säkerställa att alla medarbetare behärskar det svenska språket blir allt viktigare. Därför har Lingio tagit fram ett språkpaket som hjälper er verksamhet att nå sin fulla potential. Vårt mål är att inspirera till lärande, bygga broar och skapa möjligheter både för er som arbetsgivare, för era medarbetare och era kunder.

BOKA DEMO

Språkutmaningar inom vård och omsorg

Språket är nyckeln till fungerande kommunikation mellan människor, och är en grundförutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med kvalitet och säkerhet.

Genom att säkerställa att era medarbetare är utbildade i yrkesspråket skapas trygghet inom hela verksamheten, för såväl boende, medarbetare och anhöriga.

Lingio erbjuder inspirerande digitala utbildningslösningar skapade specifikt för att uppnå resultat för vård och omsorg.

I en webbenkät gjord av Kommunal under 2019 ansåg 73% av 826 skyddsombud inom vård och omsorg att språkbrister leder till problem i vård- och omsorgskvaliteten eller patientsäkerheten.

Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har upprepade gånger rapporterat om iakttagelser gällande kvalitetsbrister som rör medarbetares språkliga kompetens.

Vi tar oss an språkutmaningen tillsammans

I dagens utmanande vårdklimat är det nu viktigare än någonsin att som arbetsgivare ta ansvar för att skapa rätt förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser. Vi vill därför att ni ska känna er trygga med Lingio som partner för att utveckla och implementera de mest relevanta språkkurserna för just era behov.

Lingios språkpaket som utvecklats specifikt för att skapa värde för just er verksamhet:

 

1. Digital språkkartläggning för att verifiera språknivån

Det börjar nu ställas högre krav på den språkliga nivån, och flertalet kommuner har redan infört språktester. Därför erbjuder Lingio nu digital språkkartläggning med vilken ni kan utvärdera era befintliga medarbetares språkliga förmåga. De medarbetare som behöver språkutbildning kan då få tillgång till Lingios språkkurser för att nå önskad nivå.

2. Digitala språkkurser för olika yrkesroller

Lingio är ledande inom yrkessvenska och har idag digitala språkkurser för 25 olika yrkesroller. I samarbete med bland annat Vårdföretagarna och Svenska Vård har vi tagit fram unika, effektiva och smidiga digitala kurser i yrkessvenska specifikt för vård och omsorg.

Kurserna innehåller tusentals övningar i att läsa, stava, meningsuppbyggnad, hörförståelse, läsförståelse, grammatik och uttal. De är verifierade av branschen och har skrivits tillsammans med många experter som jobbar inom dessa yrkesområden.

  • Äldreomsorg
  • Hemtjänst
  • Vardagssvenska

3. AI-verktyg som stöd i dagliga arbetet

Flera översättningstjänster för effektiv kommunikation mellan kollegor, vårdtagare och anhöriga. Översättningsmodul för yrkesord och fraser samt AI-kamera för att fotografera och översätta texter till mer än 50 olika språk.

 

4. En egen dedikerad kundansvarig

Ni får ett eget team som stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning för att säkerställa att era behov och mål uppnås.

5. Följ deltagarnas utveckling via Lingios Partnerportal

Via Lingios partnerportal får ni tillgång till statistik och kan löpande följa medarbetarnas aktivitet och utveckling, på såväl gruppnivå som för enskilda individer.

 

6. Ett certifikat som adderar värde för hela er verksamhet

Som enda aktör erbjuder Lingio digitala kurser i yrkesspråk som har utformats i samarbete med bl.a. Vårdföretagarna och Svenska Vård. Efter genomförd språkutbildning och godkänt prov tilldelas ni ett certifikat som visar att ni arbetar kvalitativt med språkutveckling i er verksamhet.