Språklösningar för Barnomsorgen

Med Lingios språkverktyg och digitala kurser i svenska för medarbetare inom barnomsorgen möjliggör ni en säker och trygg miljö för våra barn.

Barn behöver trygghet och välbefinnande lika mycket som intellektuell stimulans. De behöver få uttrycka sina idéer, utveckla sitt självförtroende och träna sina färdigheter i att tala och lyssna i en rad situationer. För att skapa en stimulerande miljö är det av största vikt att pedagoger och medarbetare inom barnomsorgen förstår och kommunicerar väl med såväl barnen och föräldrarna som med varandra.

BOKA DEMO


Vilka är de långsiktiga effekterna av språket för barn?

Barnomsorgen är central i ett väl fungerande samhälle - inte bara idag utan även för kommande generationer. Medarbetarna måste vara trygga i sin språk- och kommunikationsförmåga, och de måste kunna samtala på ett bra sätt med barnen.

Enligt studier gjorda vid Harvard University kan man genom att stärka de vuxnas förmågor bidra till att skapa bättre förutsättningar för barns livslånga lärande, hälsa och beteende. Hur medarbetarna talar med barnen kan påverka alltifrån inlärning, till minne, förståelse och motivation till att lära.

Samarbetet mellan medarbetare och föräldrar är också grundläggande för att kunna ta väl hand om barnen. Det hjälper även föräldrarna att känna sig säkra på att deras barn befinner sig i en omhändertagande miljö.


Förbättrad kommunikation skapar en säker miljö.

Barnskötare är ett av de vanligaste yrkesvalen bland utlandsfödda, vilket bidrar till en fantastisk mångfald och skapar en inspirerande miljö. Samtidigt är det viktigt att miljön är säker. Genom att säkerställa att era medarbetare är välutbildade i svenska språket minimeras missförstånd och risker - och verksamheten blir tryggare för såväl barn och föräldrar som för kollegor.

Förbättrad kommunikation bidrar också till att kollegor samarbetar mer, och skapar en bättre arbetsmiljö för personalen. Språket spelar en nyckelroll för att bygga en miljö där medarbetare trivs väl i sina roller och blir effektiva i vad de gör.

Arbetsmarknadscenter i Norrtälje använder Lingio.

“Vi på Arbetsmarknadscenter är mycket nöjda med samarbetet vi har tillsammans med Lingio, då deras tjänst blir ett väldigt bra komplement för våra språksvaga deltagares redan pågående insatser i form av praktik. Genom den uppföljningsfunktion som verktyget erbjuder så kan vi på ett enkelt sätt följa deltagarnas användande, och då vara med och stötta om en deltagare stöter på hinder. Vi märker av ett flitigt användande av appen runt om i verksamheten, men det viktigaste - vi märker av en positiv språkutveckling hos användarna!”

Lingios lösningar för barnomsorgen:

 

1. Digitala språkkurser

Lingio är ledande inom yrkessvenska och har idag unika, effektiva och individanpassade digitala kurser i svenska. Kurserna är framtagna i samarbete med de större branschorganisationerna och experter från respektive bransch. Kurserna innehåller tusentals övningar i att läsa, stava, meningsuppbyggnad, hörförståelse, läsförståelse, grammatik och uttal.


2. Individuellt certifikat i yrkessvenska

Lingios kurser i yrkessvenska har verifierats av experter från branschföretag och storföretag, och certifikatet som tilldelas deltagarna efter genomförd språkutbildning är av stort värde både för individen och för verksamheten. Certifikatet är även ett bevis på medarbetarens kunskap i svenska språket och därmed också en trygghet för föräldrar såväl som kollegor.


3. AI-verktyg som stöd i dagliga arbetet

Lingios verktyg tillhandahåller flera översättningstjänster för effektiv kommunikation mellan kollegor, barn och föräldrar. Ingår gör också översättningsmodul för yrkesord och fraser samt AI-kamera för att fotografera och översätta texter till fler än 50 olika språk.


4. Följ deltagarna via Lingios Partnerportal

Via Lingios partnerportal får ni tillgång till statistik och kan löpande följa deltagarnas aktivitet och utveckling, på såväl gruppnivå som för enskilda individer.

 

5. En egen dedikerad kundansvarig

Ni får ett eget team som stöttar er med planering, lansering, löpande support och uppföljning av kursdeltagarna för att säkerställa att era behov och mål uppnås.