”Scandic samarbetar med Lingio för att deras tjänster skapar ett stort värde för våra medarbetare – och därmed också för vår verksamhet. Lingio är dessutom väldigt roliga och enkla att samarbeta med – de hjälper oss att bli framgångsrika och vi har verkligen ett partnerskap som är på riktigt.”

”PostNord har utvecklat en spelbaserad kurs i lastbilssvenska tillsammans med Lingio till PostNord Driver Academy, en satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. Våra deltagare berättar att de med hjälp av Lingio har utvecklat sitt ordförråd på ett sätt som märks både i den utbildning de går, och i andra kontakter med samhället.”

”Alla nyanlända talanger som får anställning via Jobbentrén går Lingios utbildningar, för att snabba på sin språkinlärning generellt och för att lära sig yrkesspecifik svenska som inte lärs ut på t ex SFI. Lingio är ett väldigt bra komplement till övrig språkinlärning som vi använder mycket i vår coachning. Vi på Jobbentrén – och de arbetsgivare vi samarbetar med – är mycket nöjda med Lingio, och märker på de personer som utnyttjar verktyget att det verkligen boostar deras svenska!”