”Scandic samarbetar med Lingio för att deras tjänster skapar ett stort värde för våra medarbetare – och därmed också för vår verksamhet. Lingio är dessutom väldigt roliga och enkla att samarbeta med – de hjälper oss att bli framgångsrika och vi har verkligen ett partnerskap som är på riktigt.”

”PostNord har utvecklat en spelbaserad kurs i lastbilssvenska tillsammans med Lingio till PostNord Driver Academy, en satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. Våra deltagare berättar att de med hjälp av Lingio har utvecklat sitt ordförråd på ett sätt som märks både i den utbildning de går, och i andra kontakter med samhället.”

”Alla nyanlända talanger som får anställning via Jobbentrén går Lingios utbildningar, för att snabba på sin språkinlärning generellt och för att lära sig yrkesspecifik svenska som inte lärs ut på t ex SFI. Lingio är ett väldigt bra komplement till övrig språkinlärning som vi använder mycket i vår coachning. Vi på Jobbentrén – och de arbetsgivare vi samarbetar med – är mycket nöjda med Lingio, och märker på de personer som utnyttjar verktyget att det verkligen boostar deras svenska!”

Sedan våren 2021 finns Lingios språkapp tillgänglig på alla jobbtorg inom Stockholms stad. På ett jobbtorg får personer som står långt ifrån arbetsmarknaden extra stöd och hjälp med att hitta ett arbete och bli självförsörjande. På Järvaområdet upplever många människor att språket är en stor utmaning för inträde på arbetsmarknaden.

Sara Friberg är biträdande enhetschef på Kista Jobbtorg och berättar om samarbetet med Lingio:

- Språkappen är lättillgänglig och kräver inga användarkonton eller digital kompetens. Du kan också välja att lära dig språket med stöd av ditt modersmål. Konceptet där pedagogik och spel samverkar är en styrka och upplevs av många som underhållande.

Sara menar att appen kan fungera både som ett komplement till svenska för invandrare (SFI) samt som parallell insats under t.ex. praktik eller Stockholmsjobb för den som tänker sig en framtid inom ett specifikt yrke.

- På Kista Jobbtorg har vi till exempel en kvinna som tagit bussförarkort och i den utbildningen upplever att hon haft stor nytta av Lingios språkkurs för bussförare.

Payam Abdulkarim, enhetschef Kvalitet och utveckling summerar samverkan med Lingio;

- Vi ser att samarbetet med Lingio går hand i hand med visionen om en smart och innovativ storstad och vi ser ett stort värde i att erbjuda nya typer av insatser till våra deltagare på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Lingio beskriver samarbetet som ett gemensamt innovationsbygge där coacherna på jobbtorgen kan följa deltagarnas språkprogression på daglig basis, vilket skapar goda förutsättningar för att bygga en ännu starkare plattform för coaching.

”Vi på Arbetsmarknadscenter är mycket nöjda med samarbetet vi har tillsammans med Lingio, då deras tjänst blir ett väldigt bra komplement för våra språksvaga deltagares redan pågående insatser i form av praktik. Genom den uppföljningsfunktion som verktyget erbjuder så kan vi på ett enkelt sätt följa deltagarnas användande, och då vara med och stötta om en deltagare stöter på hinder. Vi märker av ett flitigt användande av appen runt om i verksamheten, men det viktigaste - vi märker av en positiv språkutveckling hos användarna!”