Vår historia

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande andelen flyktingar som kom till Sverige.

Tre gamla kollegor från Spotify, EA Games och MTG ville bidra och hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden – och utvecklade därför en app som riktade sig specifikt till nyanlända för att lära sig det svenska språket.

Denna app med kurser i generell svenska är numera upphandlad av Sveriges Länsstyrelser, och rekommenderas fortfarande till alla som kommer till Sverige och söker asyl.Innovation Price 2018

Initiative Of The Year 2017

Best Social Tech Startup Sweden 2016


Best Of 2015

Viljan att hjälpa utrikesfödda med språk, utbildning och arbete för att snabbare bli en del av samhället är fortfarande stor, och har bidragit starkt till att det som en gång var ett volontärprojekt växte och nu är ett företag med språkkurser för hela 28 olika yrkesroller, och med kunder över hela Sverige. Idag är vi 20 personer som jobbar med allt från webbutveckling till ljudproduktion, pedagogik, översättningar och partnerskap.

Vi är övertygade om att språket är en stor nyckel till lyckad integration. Språket skall inte behöva vara ett hinder för att få jobb eller för att utvecklas i sitt arbete. Vi tror också att själva inlärningen av språket ska vara rolig, för då övar man mer och lär sig snabbare. Därför använder vi AI, gamification och individuell coachning för att nå bästa resultat för våra kursdeltagare.

Kurserna skapas av vårt team med tidigare SFI-lärare, pedagoger, yrkeslärare och journalister som gör innehållet i kurserna intressant, relevant och pedagogiskt. Teamet har lång erfarenhet av att lära ut språk, och deras enorma kompetens matchas med den absolut senaste tekniken för att på ett effektivt och roligt sätt underlätta språkinlärning.

Är du nyfiken på att veta mer? Hör av dig så tar vi en fika!